مرور کودک

کودک

بهترین عکس‌العمل در برابر کنجکاوی جنسی کودک و خودارضایی کودک چیست؟

آشنایی با اندام‌ها و عملکرد جنسی انسان بخش جدایی‌ناپذیری از روند رشد و نمو بچه‌ها به حساب می‌آید. برای والدین، این مرحله می‌تواند اندکی گیج‌کننده و حتی ترسناک باشد. خوب…