مرور نوجوان

نوجوان

تقویت ارتباط دوستانه بین پدر و دختر نوجوان با ۹ روش مفید و موثر

نوع ارتباط پدرها با دختران‌شان به شکل قابل توجهی در شکل‌گیری شخصیت آن‌ها تاثیرگذار است و به رشد عاطفی و روانی آن‌ها کمک می‌کند. حضور موثر پدرها در زندگی دختر بچه‌ها موجب…

تقویت ارتباط دوستانه بین پدر و پسر نوجوان؛ با این ۹ روش مفید و موثر

برقراری یک رابطه خوب میان پدر و پسر از مهم‌ترین عواملی است که به رشد شخصیت پسر بچه‌ها کمک کرده و آن‌ها را برای قدم برداشتن در مسیر زندگی آماده می‌کند. در این مطلب، قصد…